#ScotlandsGeoLab – An outcrop tour …

Segment 25

Peterhead to Fraserburgh

Segment 26

Fraserburgh to Crovie

Segment 27

Crovie to Boyne Bay

Segment 28

Boyne Bay to Sandend

Segment 29

Sandend to Portknockie

Segment 30

Portknockie to Lossiemouth

Segment 31

Lossiemouth to St. Aethans

Segment 32

St. Aethans to Kilmuir

Segment 33

Kilmuir to Cromarty

Segment 34

Cromarty to Tarbat Ness

Segment 35

Tarbat Ness to Loch Fleet

Segment 36

Loch Fleet to Brora

Segment 37

Brora to Earls Cut

Segment 38

Earl’s Cut to Portgower

Segment 39

Portgower to Berriedale

Segment 40

Berriedale to Latheronwheel

Segment 41

Latheronwheel to Whaligoe

Segment 42

Whaligoe to Staxigoe

Segment 43

Staxigoe to Nybster

Segment 44

Nybster to John o’Groats